Gabinet Casas – Advocats laboralistes i economistes

Fiscal i comptable

contable

Anàlisi econòmic i financer, comptabilitats d’empresaris individuals i societats, assessorament i planificació comptable, …

Llegir més

Laboral i seguretat social

seguridadsocial

Contractació laboral, càlcul de rebuts salarials, gestió d’incapacitat laboral, prestacions de jubilació, …

Llegir més

Jurídic

juridico

Redacció de cartes d’acomiadament, visites a la inspecció de treball, redacció de convenis, …

Llegir més

Consultoria empresarial

consultoria

Consultoria estratègica, consultoria d’Internacionalització, consultoria d’organització, …

Llegir més

Immigració i estrangeria

migracion

Autorització de treball per temporada, autorització de treball per compte aliena, targeta comunitària, legalització de documents …

Llegir més

Contenciós administratiu

contecioso

Assessorament en dret administratiu en general, interposició de recursos en via administrativa i altres escrits, …

Llegir més