Contenciós Administratiu

El nostre gabinet li ofereix assessorament en dret administratiu en general:

  • Interposició de recursos en via administrativa i altres escrits.
  • Assistència lletrada davant la jurisdicció contenciós-administrativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*