Migració i Estrangería

Tramitem amb professionalitat qualsevol autorització de treball i residencia de treballadors no nacionals:

Autoritzacions de Treball i Residència .

 • Autorització i renovació de residència temporal per circumstàncies excepcionals o reagrupació familiar.
 • Autorització de residència i treball per compte propi o
  per compte aliè .
 • Autorització de treball de temporada.
 • Autoritzacions de treball a compte d’ altri per a nacionals de Rumania o per als seus familiars.
 • Autorització de residència del fill nascut a Espanya de resident legal o no, nascut a Espanya que sigui fill d’ espanyol o d’ estranger resident legal.
 • Autoritzacions de treball per compte d’ altre per a titulars d’ estada per estudis,investigació,formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.
 • Pròrroga d’ autoritzacions de treball per compte aliè per a titulars d’ estada per estudis,investigació, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.

Comunitaris

 • Targeta comunitària
 • Renovació targeta comunitària.


Modificació de les autoritzacions.

 • Modificació de la situació de residència a la situació de residència i treball a compte d’ altri per a extracomunitaris.
 • Modificacions autoritzacions de residència i/o treball.
 • Modificacions de la situació d’ estada per estudis,investigació,formació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball a compte d’ altri.

Recursos

 • Recursos administratius contra denegació de sol•licituds
 • Recurs contenciós-administratiu
 • Recurs extraordinari de revisió.

Altres serveis

 • Legalització de documents
 • Sol•licitud nacionalitat espanyola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*